NovinkyPattern “Digi”

Pattern “Digi”

Koláž z mých obrazů na látce zimní bundy.
Ve spolupráci s Akari.

www.akari.cz

Z p ě t n a h o r u Z p ě t n a h o r u