Obrazy

Akryl na plátně

V autorčině volné tvorbě převažuje abstraktní, expresivní malba plná sytých barev. Ve většině její umělecké tvorby hmota přímo fyzicky vstupuje do jednotlivých děl. Do obrazů Erika často přidává různé na první pohled cizorodé prvky – lepicí pásku, textil, plast, neon. Ty podtrhují přímost a živelnost tvorby.

Inspiraci našla u svých kořenů ve vesničce Ptenín na jihu Plzeňského kraje. V obrazech vyjadřuje původní přímočarost a upřímnost života, které se v naší společnosti často vytrácí. Z Ptenína pochází také vášeň pro lepicí pásku, kterou si jako ztělesnění opakující se recyklace pamatuje ze svého dětství. V jejích obrazech divák může hledat přímou, autentickou stránku své osobnosti. Svůj Ptenín.

Z p ě t n a h o r u Z p ě t n a h o r u